KHKs støtteforening

Støtteforeningens hoved formål er at hjælpe KHKs ungdomsafdeling økonomisk, med hensyn til rejser, udflugter, udstyr til spillerne og med mere.

Støtteforeningen er KHK behjælpelig med mange opgaver, der fortrinsvis kommer vores ungdomsspillere tilgode. Bl.a. »maddage«.

Desuden er de også at finde hver onsdag til udendørstræning, hvor de vil stå for salg i klubhuset.

Så har du lyst til at melde dig ind, kan vi oplyse at kontingentet kun er på 150 kr. årligt.